Prijava za stručna predavanja i skupove
Popunjava slušatelj i predavač:
Podatci o pravnoj osobi u kojoj je zaposlena osoba
Potvrdnica


Popunjava predavač:

Molimo dostavite sažetak u Wordu (font Times New Roman, veličina 12)

e-mail: mandica.sankovic@gmail.com ili

na CD–u na adresu: Kr. Zvonimira 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: "24. sajam zdravlja"IZJAVA O SUGLASNOSTI:

Kao sudionik događanja na 24. Sajmu zdravlja i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i ustupam podatke iz: prijavnice za sažetak za izradu i objavu Zbornika Sajma, prijavnice za štand za objavu rasporeda/rezervacije štanda na web stranici te u Zborniku Sajma, podatke s obrasca/potpisne liste događanja na 24. Sajmu zdravlja u svrhu informiranja i evidencije sudjelovanja sudionika, obrade podataka za potrebe izvještavanja nadležnih tijela o napretku u provedbi aktivnosti i objavi u Zborniku Sajma te promidžbe Zdravog grada i Sajma zdravlja i neće se koristiti u druge svrhe, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) - Uredba (EU) 2016/679.