Podaci o izlagaču
 

Prihvaćam Sajamski pravilnik Sajamski pravilnik

IZBOR PREMA SKICI ŠTANDOVA-MOGUĆE JE POVEĆANJE SPAJANJEM ŠTANDOVA

Skica rasporeda štandova

Izložbeni prostor, cijene:
*Narudžba za fizičke osobe, nevladine udruge, predškolske i školske ustanove: *1 m2 u kn bez PDV-a *PDV za 1 m2 u kn *1 m2 u kn s PDV-om *Naručujem štand broj: (očitati sa skice štanda) *Veličina štanda u m2 (očitati sa skice štanda) *Cijena štanda bez PDV-a u kn *PDV za naručene m2 u kn *Cijena štanda s PDV-om u kn
u nizu (otvoren s 1 strane), uređeni, TIP B 56,00 14,00 70,00
kutni (dvije strane otvorene), uređeni, TIP A 64,00 16,00 80,00
čelni (tri strane otvorene) uređeni, TIP C 72,00 18,00 90,00
vanjski, neuređeni, vel. 9 m2, TIP V 24,00 6,00 30,00

**Narudžba za gospodarstvenike, upravu, zdravstvo i druge pravne osobe: **1 m2 u kn bez PDV-a **PDV za 1 m2 u kn **1 m2 u kn s PDV-om **Naručujemštand broj: (očitati sa skice štanda) **Veličina štanda u m2: (očitati sa skice štanda) **Cijena štanda bez PDV-a u kn **PDV za naručene m2 u kn **Cijena štanda s PDV-om u kn
u nizu (otvoren s 1 strane), uređeni, TIP B 136,00 34,00 170,00
kutni (dvije strane otvorene), uređeni, TIP A 200,00 50,00 250,00
čelni (tri strane otvorene) uređeni, TIP C 256,00 64,00 320,00
vanjski, neuređeni, vel. 9 m2, TIP V 56,00 14,00 70,00

Najam priključka za struju većeg od standardne opreme izložbenog prostora, ZAOKRUŽITI ODABRANO! Najam u kn bez PDV-a U kn PDV Najam za 3 dana s PDV Naručujem Naručeno bez PDV-a Naručeno s PDV
Priključak struje do 3kW 400,00 100,00 500,00
Priključak struje do 7kW 800,00 200,00 1000,00
Priključak struje do 10kW 1600,00 400,00 2000,00
Priključak struje iznad 10kW 2000,00 500,00 2500,00
Paušal za električnu energiju, čišćenje, prijavna pristojba: gratis

VAŽNO:

Po dostavi prijavnice – Organizator će dostavit predračun! Uvažavat će se redosljed pristizanja prijavnica i označavat prodani štandovi!

Zakon o fiskalizaciji: na Sajmu postupati sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, NN 106/18.

Propisi o trošarinama:

postupati sukladno Zakonu o trošarinama, čl. 27. st. 2. NN 106/18, Pravilniku o trošarinama čl. 32. st. 5., NN 1/19..

Prodaja prehrambenih proizvoda u sklopu Sajma, sanitarni propisi i inspekcija:

Prodaja prehrambenih proizvoda u sklopu Sajma moguća je samo uz poštivanje sanitarnih i ostalih propisa. Na sajmu će biti nazočni sanitarni inspektori.

Podaci za uplatu:

Uplatu izvršiti na:

IBAN HR 7423 9000 1184 8700 005

Model HR68

Poziv na broj: 7803-OIB PRIJAVITELJA-12

Prilog uz prijavnicu za izložbeni prostor

1. Znak izlagača (logo)

2. Kratak opis izlagača (čime se bavi, od kada postoji, i sl.). Podatke koje navedete bit će objavljeni u Zborniku!

3. Na štandu izlažemo:

4. Pružat ćemo usluge:

5. Donator:

6. Sponzor:

Izložbeni prostor


TEHNIČKI OPIS IZLOŽBENOG PROSTORA:  • aluminijska octanorm konstrukcija
  • ispune od bijelih octapanela 100 x 250 x 0,6 cm
  • natpisna ploča s ispisom naziva Izlagača
  • informativni pult 50 x 100 x 70 cm
  • kabina 1 m2
  • stol, 4 stolice, s mogučnošću najma dodatnih stolica i vitrina
  • koš za otpatke
  • putokazi do Sajma (3 kom.)
  • usluga montaže i priključka na struju u izložbenom prostoru s osiguranim priključnim materijalom


IZJAVA O SUGLASNOSTI:

Kao sudionik događanja na 24. Sajmu zdravlja i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i ustupam podatke iz: prijavnice za sažetak za izradu i objavu Zbornika Sajma, prijavnice za štand za objavu rasporeda/rezervacije štanda na web stranici te u Zborniku Sajma, podatke s obrasca/potpisne liste događanja na 24. Sajmu zdravlja u svrhu informiranja i evidencije sudjelovanja sudionika, obrade podataka za potrebe izvještavanja nadležnih tijela o napretku u provedbi aktivnosti i objavi u Zborniku Sajma te promidžbe Zdravog grada i Sajma zdravlja i neće se koristiti u druge svrhe, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) - Uredba (EU) 2016/679.