Okrugli stol: Etički izazovi javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj

Srijeda, 2009-04-08

 

    U okviru nastave Poslijediplomskog studija Javnog zdravstva, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu predmeta Bioetika i ljuska prava biti će održan okrugli stol na temu Etički izazovi javnog zdravstva. Tijekom okruglog stola biti će prezentirane i raspravljane tri aktualne teme: a) Zaštita prava pacijenata - model u Hrvatskoj (sa aspekta zakonodavca i udruga pacijenata) i u svijetu, b) Rad etičkih povjerenstava u Republici Hrvatskoj te c) Etika i zdravstvena politika (teorija i kriteriji pravednosti i solidarnosti te apliciranje moralnih kriterija u proces mikro i makro alokacije resursa).   

 

Voditelj: Doc.dr.sc. Selma Šogorić

Koordinator: Dr.sc. Ana Borovečki, dr.med.

 

 

Uklanjanje azbesta

Utorak, 13.02.2018

 

www.vinkovci.hr

www.nevkos.hr

 

 

Obrazac možete popuniti i putem web verzije ovdje

Javni poziv i obrazac u PDF-u

 

Više podataka o otpadu koji sadrži azbest možete naći ovdje


21. Sajam zdravlja

Srijeda, 11.10.2017
21. sajam zdravlja, u Vinkovcima, 21.-23. 04. 2017. godine.
Pročitajte više...

20. Sajam zdravlja

Ponedjeljak, 25.04.2016
20. sajam zdravlja, u Vinkovcima, 15.-17. 04. 2016. godine.
Pročitajte više...

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU STRUČNOG USAVRŠAVANJA u POREČU 29. 06. 2015.

Utorak, 09.02.2016
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU STRUČNOG USAVRŠAVANJA u POREČU 29. 06. 2015., u sklopu 22. MOTOVUNSKE LJETNE ŠKOLE UNAPREĐENJA ZDRAVLJA
Pročitajte više...

19. Sajam zdravlja

Petak, 17.04.2015
19. sajam zdravlja, u Vinkovcima, 17.-19. 4. 2015. godine. U svrhu izdavanja potvrdnice za stručno usavršavanje, obvezno popuniti e prijavu...
Pročitajte više...Glavni sadržaj Sajam zdravlja Foto galerija Dodatni sadržaj