Stručni seminar

Petak, 2011-04-08

VAŽNA OBAVIJEST za stručno usavršavanje djelatnika u odgojno-obrazovnim ustanovama u                                        sklopu 15. sajma zdravlja u Vinkovcima,

Poštovani, dostavljamo Vam konačnu obavijest o vrednovanju stručnih skupova za djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova u sklopu 15. sajma zdravlja u Vinkovcima, koji se održava u Vinkovcima od 15. do 17. 04. 2011. godine, i to za:

A.: Krize odrastanja:

       Poljoprivredni fakultet, Vinkovci, H. D. Genschera 16d – dvorana 106,

       16. 04. 2011., (subota) od 10.00 do 16.00, projekcije filmova od 16.00-17.30; 7,5
            PRIJAVA A.: KRIZE ODRASTANJA: do 12. travnja 2011., obvezno na  www.etaedu@eu

 

B.: 15. sajam zdravlja u Vinkovcima, koji uključuje:

            1.  Dan astronomije: 

       Poljoprivredni fakultet, Vinkovci, H. D. Genschera 16d – dvorana 209,

  1.        16. 04. 2011., (subota), od 09.30 do 16.15;                6 sati

2. Šport je moj izbor – športom i edukacijom do zdravlja 

       Poljoprivredni fakultet, Vinkovci, H. D. Genschera 16d – dvorana 204,

  1.        17. 04. 2011., (nedjelja) od 09.30 do 16.00;               6 sati

3. EDIT - filmsko i videostvaralaštvo, 2.dio, (od petka do nedjelje)

       PIK-ov stan/Stan Sopot, Sopot bb, (šokački stan u vlasništvu Grada Vinkovaca)

       EDIT – radionica dokumentarnog filma za učitelje i učenike osnovnih škola,

       15. 4. 2011., 14.00-16.30 sati;                             2,5 sati

       EDIT – radionica dokumentarnog filma za učitelje i učenike osnovnih škola,

       16. 4. 2011., 10.00-15.30;                                   5,5 sata

       EDIT – radionica dokumentarnog filma za učitelje i učenike osnovnih škola,

       17. 4. 2011., 10.00-15.45;                                   5,45 sati;

            Ukupno EDIT:                                                  14 sati

            PRIJAVA B.: 15. sajam zdravlja u Vinkovcima:

                                                                        do 12. travnja 2011., obvezno na  www.etaedu@eu

Predmetni stručni seminari su besplatni. Grad Vinkovci i Vukovarsko-srijemska županija snose troškove edukacije!

Agencija za odgoj i obrazovanje osigurava potvrdnice djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova, koji budu sudjelovali u edukaciji.

Naime, jedan od glavnih ciljeva Grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije, jeste:

  • približiti edukaciju mjestu stanovanja
  • omogućiti većem broju djelatnika odgojno-obrazovnih cjeloživotno obrazovanje
  •  takvim pristupom doprinjeti kvaliteti društvenig, kulturnog i gospodarskog razvitka.

 

Pokrovitelj 15. sajma zdravlja je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. O sajmu možete vidjeti na www.vinkovci.hr.

S poštovanjem,                                                                                   Koordinatorica 15. sajma zdravlja:

mr. Mandice Sanković

Mob: 098 97 24 054, tel: 032 49 33 14, mandica.sankovic@gmail.com, www.zdravi-grad.vinkovci

U nastavku su detalji o stručnom skupu za djelatnike u odgojno obrazovnim-ustanovama!

 

Tablica A: 15. sajam zdravlja, pedagoško-psihološko stručno usavršavanje A/Krize odrastanja

Predmetno područje

Pedagoško-psihološko stručno usavršavanje: A/Krize odrastanja

Organizator

Grad Vinkovci, Agencija za odgoj i obrazovanje RH

Voditelj programa

(ime i prezime, ustanova, telefon, e-mail)

 

Ivana Biljan, prof. pedagogije, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge, AZOO, 031/284-901, ivana.biljan@azoo.hr

Jasmina Džankić, dipl. soc. rad., jjassmminne@gmail.com

mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh., mandica.sankovic@gmail.com

Program / tema stručnog skupa

 

Krize odrastanja

Razina i vrsta stručnog skupa

 

Županijski jednodnevni skup

Namjena programa (ciljna skupina, županija)

 

Program je namijenjen učiteljima, nastavnicima, odgajateljima i stručnim suradnicima

Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja (adresa)

Datum i vrijeme održavanja stručnog skupa

Trajanje programa

ŠRC Lenije, Poljoprivredni fakultet, Vinkovci, H. D. Genschera 16d – dvorana 106

16. travnja (subota) 2011. u 10.00

 

6 sati

Rok prijave

Prijavu za sudjelovanje

do 10. travnja 2011.

Obvezna on-line prijava www.etaedu@eu

Predavači

 

dr. sc. Gordana Bujšić, dr. med.; dr. sc. Ana Kurtović, prof. dr. sc. Valdimir Gruden, dr. med., specijalist psihijatar; prof. dr. sc. Zdenka Gruden, dr. med., specijalist psihijatar; Nikola Drobnjak, dr. med., specijalist psihijatar; Vladimir Gruden, dr. vet. med., Mato Matić, dipl. soc. rad., Ivanka Jutriša, dipl. soc. rad.; Mara Čović, dipl. pedagog, Ružica Branković, prof. psihologije, Daria Gongeta, učiteljica mentorica, Đurđica Resli, dipl. pedagog-mentor

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika

 

Sudionici skupa steći će specifična znanja o krizama odrastanja te upoznati mogućnosti djelovanja u odgojno obrazovnim ustanovama.

Metode poučavanja

Oblici rada

Izlaganje, rad u iskustvenim skupinama, rasprava

Vrednovanje

 

Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Potvrđivanje sudjelovanja

 

Potvrda o sudjelovanju na stručnom skupu s navedenim trajanjem programa (AZOO)

Broj polaznika

 

180 sudionika

Napomena

(podaci specifični za organizaciju stručnog skupa)

-

Tablica B: 15. sajam zdravlja, pedagoško-stručno usavršavanje B/15. sajam zdravlja u Vinkovcima

Predmetno područje

Pedagoško stručno usavršavanje:B/15. sajam zdravlja u Vinkovcima

Organizator

Grad Vinkovci, Agencija za odgoj i obrazovanje RH

Voditelji programa

(ime i prezime,

ustanova,

telefon,

e-mail)

 

mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh., Grad Vinkovci,

098/9724-054, mandica.sankovic@gmail.com, i:

1.1. Jasenka Celić, prof., gimnazija M. A. Reljković Vinkovci,

032/308-419, jasenka.celic@vk.t-com.hr

Darko Puharić, Astronomsko društvo Oton Kučera Vinkovci i

Design Studio D, 091/3953-011, info@designstudio-d.hr

1.2. Marija Bošnjak Kobaš, tajnica Zajednice športskih udruga grada

Vinkovaca, 099/2231-688, zajednica@sport-vinkovci.hr

1.3. Mirjana Jukić, prof. i Katica Šarić, soc. pedagoginja, Osnovna

škola Rudeš, Zagreb

Toni Šarić, Udruga ljubitelja filma RARE Vinkovci 095/9103-807,

tonisaric@inet.hr

Duško Popović, novinar, popovicdusko@yahoo.com,

 

 

15. sajam zdravlja u Vinkovcima:

1.1. Dan astronomije astronomska učionica i radionica

1.2. Šport je i moj izbor – športom i edukacijom do zdravlja

1.3. EDIT - filmsko i videostvaralaštvo, 2.dio

Razina i vrsta stručnog skupa

Županijski trodnevni skup

Namjena programa (ciljna skupina, županija)

 

Program je namijenjen djelatnicima odgojno obrazovnih ustanova, profesorima tjelesnoga, fizike, matematike, geografije, te djelatnicima odgojno obrazovnih ustanova koji se žele educirati za organiziranje filmskih i astronomskih sekcja u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Mjesto održavanja (adresa)

Datum i vrijeme održavanja stručnog skupa

Trajanje programa

1.1. Dan astronomije:

Poljoprivredni fakultet, Vinkovci, H. D. Genschera 16d – dvorana 209,

  1. 16. 04. 2011., (subota), od 09.30 do 16.15;        6 sati

1.2. Šport je moj izbor – športom i edukacijom do zdravlja

Poljoprivredni fakultet, Vinkovci, H. D. Genschera 16d – dvorana 204,

  1. 17. 04. 2011., (nedjelja) od 09.30 do 16.00;        6 sati

1.2. EDIT - filmsko i videostvaralaštvo, 2.dio, (od petka do nedjelje)

PIK-ov stan/Stan Sopot, Sopot bb, (šokački stan u vlasništvu Grada Vinkovaca)

EDIT – radionica dokumentarnog filma za učitelje i učenike osnovnih škola,

15. 4. 2011., 14.00-16.30 sati; 2,5 sati

EDIT – radionica dokumentarnog filma za učitelje i učenike osnovnih škola,

16. 4. 2011., 10.00-15.30; 5,5 sata

EDIT – radionica dokumentarnog filma za učitelje i učenike osnovnih škola,

17. 4. 2011., 10.00-15.45; 5,45 sati;

Ukupno EDIT: 14 sati

Rok prijave

Prijavu za sudjelovanje

do 12. travnja 2011.

Obvezna on-line prijava www.etaedu@eu

Predavači:

 

1.1.: dr. sc. Jelena Macan, dr. med.; Goran Romić, prof.; prof. dr. sc. Igor Jukić; prof. dr.sc. Hrvoje Sertić; Sinša Kuharić; mr. sc. Irena Deže Starčević, prof.; Katja Kukec Luketić, prof.; Marija Bošnjak Kobaš,

1.2.  Ivan Žunac, prof., Tomislav Šunjić, prof., Jasenka Celić, prof., Darko Puharić

1.3. Mirjana Jukić, prof.; Katica Šarić, socijalna pedagoginja; Duško Popović, novinar; Toni Šarić

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika

 

Sudionici skupa steći će: 1) specifična znanja o krizama odrastanja, 2) upoznati mogućnosti djelovanja u odgojno obrazovnim ustanovama kroz kulturu trošenja slobodnog vremena na način da se organiziraju inovativne sekcije koje koriste suvremenu informatičku tehnologiju kao što su kamera i video kamera, teleskop, 3) osvijestiti potrebu medijskog educiranja učenika te tako razvijati vještine i sposobnosti razumijevanja, stvaranja i komuniciranja filmom.

Metode poučavanja

Oblici rada

Izlaganje, rad u iskustvenim skupinama, rasprava

Vrednovanje

 

Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Potvrđivanje sudjelovanja

 

Potvrda o sudjelovanju na stručnom skupu s navedenim trajanjem programa (AZOO)

Broj polaznika

 

1.1. Dan astronomije: 60 polaznika

1.2. Šport je moj izboršportom i edukacijom do zdravlja: 60 polaznika

1.3. EDIT - filmsko i videostvaralaštvo, 2.dio: 30 polaznika

Napomena

(podaci specifični za organizaciju stručnog skupa)

-

 

22. Sajam zdravlja

Četvrtak, 10.01.2019

 

Poziv za radionicu: eDozvola – novosti u sustavu i prikaz podataka u ISPU

koja će se održati

dana 20. 04. 2018. godine, od 12.00 do 14.00 sati

u Vinkovcima, u hotelu Slavonija, Duga ulica 1, (VIP-dvorana)  

(broj 9.5 u popisu tema u obrascu za prijavu)

 

 

Poziv za radionicu: Prosystem-sanacija kapilarne vlage

koja će se održati

dana 21. 04. 2018. godine, od 12.30 do 14.00 sati

u Vinkovcima, Poljoprivredni fakultet, H. D. Genschera16e 

(broj 9.6 u popisu tema u obrascu za prijavu)

 

Poziv za radionicuGrad i ja:

Mala škola arhitekture – Prostor i ja

koja će se održati

dana 21. 04. 2018. godine, od 12.30 do 14.00 sati

dvorana Poljoprivrednog fakulteta Vinkovci, H. D. Genschera 16E 

(broj 9.7 u popisu tema u obrascu za prijavu)

 

Skica rasporeda štandova

Najava 22. sajma zdravlja

Program 22. sajma zdravlja

 

Poziv gradonačelnika Ivana Bosančića, mag. oec. / Invitation of the mayor Ivan Bosančić, mag. oec.

Poziv prof. Šogorić, dr. med., nacionalna koordinatorica HMZG / Invitation of prof. Šogorić, dr. med., national coordinator HMZG

Poziv župana Bože Galića, dipl. ing. / Invitation of Mayor of Vukovarsko-srijemska County, Božo Galić

 

Središnja tema: 
Zdravlje, komunikacije, mediji & 
intersektorska suradnja

Središnja tema: 

Zdravlje, komunikacije, mediji &

intersektorska suradnja

 

Karika koja nam nedostaje - Medijska strategija i komunikacija za zdravlje

 

 

Smještaj / Accommodation

 

Hotel Admiral

 

Hotel Villa Lenije

 

Hotel Slavonija

 

Hotel Gem

 

Hostel Kristal

 

Hostel Plus

 

Hotel Kunjevci

 

Hotel Cibalia

 

Hotel Lady-M

 

 

 

VINKOVCI, U vinkovačkom Dječjem vrtiću Bajka u srijedu je održan Eko projektni dan koji predstavlja dio aktivnosti te predškolske ustanove u sklopu stjecanja statusa eko vrtića.


“Zadatak nam je očistiti okoliš, sortirati otpad, zasaditi cvijeće, pokostiti travu u dvorištu našega vrtića, urediti prilaz vrtiću te održati eko radionicu. Sve to činimo u suglasju i podršci s roditeljima te gradskim vlastima i tvrtkama Cvijećarstvo i Nevkoš čiji nam djelatnici pomažu u provedbi aktivnosti”, kazala je ravnateljica Bajke Ana Zulumović.

 

Također je navela kako je Eko projektni dan održan u sklopu 22. Sajma zdravlja koji već više od dva desetljeća promiče zdravi život i projekte vezane uz očuvanje i unaprijeđenje zdravlja i zaštite okološa. 

Iz Bajke očekuju kao bi status eko vrtića mogli dobiti u svibnju. 

 

Podršku sjtecanju statusa eko vrtića koji se provodi u sklopu projekta Udruge Lijepa naša iz Zagreba, daju i vinkovačke gradske vlasti. Po riječima pročelnice za društvene djelatnosti u Gradu Vinkovcima Andeje Vinković Grad Vinkovci aktivan je sudionik projekta stjecanja statusa eko vrtića i škola, a koji je u Vinkovcima do sada stekla jedino Poljoprivredno šumarska škola.

 

Željko Draženović

 

 

 

 

 

Ususret 22. Sajmu zdravlja održane radionice za djelatnike  javne uprave i samouprave

VINKOVCI, U okviru 22. Sajma zdravlja koji se održava od 20. do 22. travnja u Vinkovcima, u vinkovačkom hotelu Gem u srijedu je održana radionica namjenjena medijskoj edukaciji službenika javne uprave I samouprave I javnih ustanova na kojoj su okupljenima o “tajnama” novinarskog zanata te što novinari očekuju od javne uprave govorili dugogodišnji novinari Željko Draženović I Branimir Bradarić iz Udruge za medijsku kulturu, pluralizam I komunikacju Press+.

Ovo je prvo događanje u okviru 22. Sajma zdravlja koji za središnju temu ima “Zdravlje, mediji, komunikacije I intersektorska suradnja”, a kojim želimo educirati službenike I djelatnike javne uprave kako da lakše komuniciraju s medijima I novinarima”, kazala je koordinatorica 22. Sajma zdravlja Mandica Sanković dodajući kako će mediji biti sastavni dio I budućih Sajmova zdravlja jer je riječ o profesiji koja je povezana sa gotovo svim područjima života i bez koje je nemoguće komunicirati s javnosti.

Tijekom trosatne radionice, polaznici su educirani o značaju medija, potrebi veće transparentnosti javne uprave I samouprave u komunikaciji s novinarima, pisanju sažetaka te priopćenja za javnost kao I drugim oblicima komunikacije s medijima.

Uvijek je lijepo kada imate otvorenju suradnju I komunikaciju na relaciji predavač-polaznik, što je bio slučaj I na ovoj radionici čiji su polaznici pokazali veliki interes za stjecanjem novih I unaprijeđenje već postojećih znanja kada je u pitanju komunikacija s javnosti posredovanjem masovnih medija”, kazao je Željko Draženović.

U raspravi, nakon teoretskog I praktičnog dijela, otvorena su brojna pitanja o načinima funkcioniranja medija te prilagodbe javnih službi u načinima pristupa medija, a polaznicima je upućen I poziv da nazoče I radionicama koje će se na temu medija I komunikacija održati I u sklopu 22. Sajma zdravlja koji zajednički organiziraju Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija I Hrvatska mreža zdravih gradova uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja.

 

Željko Draženović

 

 

 

 

 


Uklanjanje azbesta

Utorak, 13.02.2018

 

www.vinkovci.hr

www.nevkos.hr

 

 

Obrazac možete popuniti i putem web verzije ovdje

Javni poziv i obrazac u PDF-u

 

Više podataka o otpadu koji sadrži azbest možete naći ovdje


 

 


osmrtnice smrtovnice


Glavni sadržaj Sajam zdravlja Foto galerija Dodatni sadržaj