Stručni seminar

Petak, 2011-04-08

VAŽNA OBAVIJEST za stručno usavršavanje djelatnika u odgojno-obrazovnim ustanovama u                                        sklopu 15. sajma zdravlja u Vinkovcima,

Poštovani, dostavljamo Vam konačnu obavijest o vrednovanju stručnih skupova za djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova u sklopu 15. sajma zdravlja u Vinkovcima, koji se održava u Vinkovcima od 15. do 17. 04. 2011. godine, i to za:

A.: Krize odrastanja:

       Poljoprivredni fakultet, Vinkovci, H. D. Genschera 16d – dvorana 106,

       16. 04. 2011., (subota) od 10.00 do 16.00, projekcije filmova od 16.00-17.30; 7,5
            PRIJAVA A.: KRIZE ODRASTANJA: do 12. travnja 2011., obvezno na  www.etaedu@eu

 

B.: 15. sajam zdravlja u Vinkovcima, koji uključuje:

            1.  Dan astronomije: 

       Poljoprivredni fakultet, Vinkovci, H. D. Genschera 16d – dvorana 209,

  1.        16. 04. 2011., (subota), od 09.30 do 16.15;                6 sati

2. Šport je moj izbor – športom i edukacijom do zdravlja 

       Poljoprivredni fakultet, Vinkovci, H. D. Genschera 16d – dvorana 204,

  1.        17. 04. 2011., (nedjelja) od 09.30 do 16.00;               6 sati

3. EDIT - filmsko i videostvaralaštvo, 2.dio, (od petka do nedjelje)

       PIK-ov stan/Stan Sopot, Sopot bb, (šokački stan u vlasništvu Grada Vinkovaca)

       EDIT – radionica dokumentarnog filma za učitelje i učenike osnovnih škola,

       15. 4. 2011., 14.00-16.30 sati;                             2,5 sati

       EDIT – radionica dokumentarnog filma za učitelje i učenike osnovnih škola,

       16. 4. 2011., 10.00-15.30;                                   5,5 sata

       EDIT – radionica dokumentarnog filma za učitelje i učenike osnovnih škola,

       17. 4. 2011., 10.00-15.45;                                   5,45 sati;

            Ukupno EDIT:                                                  14 sati

            PRIJAVA B.: 15. sajam zdravlja u Vinkovcima:

                                                                        do 12. travnja 2011., obvezno na  www.etaedu@eu

Predmetni stručni seminari su besplatni. Grad Vinkovci i Vukovarsko-srijemska županija snose troškove edukacije!

Agencija za odgoj i obrazovanje osigurava potvrdnice djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova, koji budu sudjelovali u edukaciji.

Naime, jedan od glavnih ciljeva Grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije, jeste:

  • približiti edukaciju mjestu stanovanja
  • omogućiti većem broju djelatnika odgojno-obrazovnih cjeloživotno obrazovanje
  •  takvim pristupom doprinjeti kvaliteti društvenig, kulturnog i gospodarskog razvitka.

 

Pokrovitelj 15. sajma zdravlja je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. O sajmu možete vidjeti na www.vinkovci.hr.

S poštovanjem,                                                                                   Koordinatorica 15. sajma zdravlja:

mr. Mandice Sanković

Mob: 098 97 24 054, tel: 032 49 33 14, mandica.sankovic@gmail.com, www.zdravi-grad.vinkovci

U nastavku su detalji o stručnom skupu za djelatnike u odgojno obrazovnim-ustanovama!

 

Tablica A: 15. sajam zdravlja, pedagoško-psihološko stručno usavršavanje A/Krize odrastanja

Predmetno područje

Pedagoško-psihološko stručno usavršavanje: A/Krize odrastanja

Organizator

Grad Vinkovci, Agencija za odgoj i obrazovanje RH

Voditelj programa

(ime i prezime, ustanova, telefon, e-mail)

 

Ivana Biljan, prof. pedagogije, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge, AZOO, 031/284-901, ivana.biljan@azoo.hr

Jasmina Džankić, dipl. soc. rad., jjassmminne@gmail.com

mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh., mandica.sankovic@gmail.com

Program / tema stručnog skupa

 

Krize odrastanja

Razina i vrsta stručnog skupa

 

Županijski jednodnevni skup

Namjena programa (ciljna skupina, županija)

 

Program je namijenjen učiteljima, nastavnicima, odgajateljima i stručnim suradnicima

Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja (adresa)

Datum i vrijeme održavanja stručnog skupa

Trajanje programa

ŠRC Lenije, Poljoprivredni fakultet, Vinkovci, H. D. Genschera 16d – dvorana 106

16. travnja (subota) 2011. u 10.00

 

6 sati

Rok prijave

Prijavu za sudjelovanje

do 10. travnja 2011.

Obvezna on-line prijava www.etaedu@eu

Predavači

 

dr. sc. Gordana Bujšić, dr. med.; dr. sc. Ana Kurtović, prof. dr. sc. Valdimir Gruden, dr. med., specijalist psihijatar; prof. dr. sc. Zdenka Gruden, dr. med., specijalist psihijatar; Nikola Drobnjak, dr. med., specijalist psihijatar; Vladimir Gruden, dr. vet. med., Mato Matić, dipl. soc. rad., Ivanka Jutriša, dipl. soc. rad.; Mara Čović, dipl. pedagog, Ružica Branković, prof. psihologije, Daria Gongeta, učiteljica mentorica, Đurđica Resli, dipl. pedagog-mentor

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika

 

Sudionici skupa steći će specifična znanja o krizama odrastanja te upoznati mogućnosti djelovanja u odgojno obrazovnim ustanovama.

Metode poučavanja

Oblici rada

Izlaganje, rad u iskustvenim skupinama, rasprava

Vrednovanje

 

Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Potvrđivanje sudjelovanja

 

Potvrda o sudjelovanju na stručnom skupu s navedenim trajanjem programa (AZOO)

Broj polaznika

 

180 sudionika

Napomena

(podaci specifični za organizaciju stručnog skupa)

-

Tablica B: 15. sajam zdravlja, pedagoško-stručno usavršavanje B/15. sajam zdravlja u Vinkovcima

Predmetno područje

Pedagoško stručno usavršavanje:B/15. sajam zdravlja u Vinkovcima

Organizator

Grad Vinkovci, Agencija za odgoj i obrazovanje RH

Voditelji programa

(ime i prezime,

ustanova,

telefon,

e-mail)

 

mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh., Grad Vinkovci,

098/9724-054, mandica.sankovic@gmail.com, i:

1.1. Jasenka Celić, prof., gimnazija M. A. Reljković Vinkovci,

032/308-419, jasenka.celic@vk.t-com.hr

Darko Puharić, Astronomsko društvo Oton Kučera Vinkovci i

Design Studio D, 091/3953-011, info@designstudio-d.hr

1.2. Marija Bošnjak Kobaš, tajnica Zajednice športskih udruga grada

Vinkovaca, 099/2231-688, zajednica@sport-vinkovci.hr

1.3. Mirjana Jukić, prof. i Katica Šarić, soc. pedagoginja, Osnovna

škola Rudeš, Zagreb

Toni Šarić, Udruga ljubitelja filma RARE Vinkovci 095/9103-807,

tonisaric@inet.hr

Duško Popović, novinar, popovicdusko@yahoo.com,

 

 

15. sajam zdravlja u Vinkovcima:

1.1. Dan astronomije astronomska učionica i radionica

1.2. Šport je i moj izbor – športom i edukacijom do zdravlja

1.3. EDIT - filmsko i videostvaralaštvo, 2.dio

Razina i vrsta stručnog skupa

Županijski trodnevni skup

Namjena programa (ciljna skupina, županija)

 

Program je namijenjen djelatnicima odgojno obrazovnih ustanova, profesorima tjelesnoga, fizike, matematike, geografije, te djelatnicima odgojno obrazovnih ustanova koji se žele educirati za organiziranje filmskih i astronomskih sekcja u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Mjesto održavanja (adresa)

Datum i vrijeme održavanja stručnog skupa

Trajanje programa

1.1. Dan astronomije:

Poljoprivredni fakultet, Vinkovci, H. D. Genschera 16d – dvorana 209,

  1. 16. 04. 2011., (subota), od 09.30 do 16.15;        6 sati

1.2. Šport je moj izbor – športom i edukacijom do zdravlja

Poljoprivredni fakultet, Vinkovci, H. D. Genschera 16d – dvorana 204,

  1. 17. 04. 2011., (nedjelja) od 09.30 do 16.00;        6 sati

1.2. EDIT - filmsko i videostvaralaštvo, 2.dio, (od petka do nedjelje)

PIK-ov stan/Stan Sopot, Sopot bb, (šokački stan u vlasništvu Grada Vinkovaca)

EDIT – radionica dokumentarnog filma za učitelje i učenike osnovnih škola,

15. 4. 2011., 14.00-16.30 sati; 2,5 sati

EDIT – radionica dokumentarnog filma za učitelje i učenike osnovnih škola,

16. 4. 2011., 10.00-15.30; 5,5 sata

EDIT – radionica dokumentarnog filma za učitelje i učenike osnovnih škola,

17. 4. 2011., 10.00-15.45; 5,45 sati;

Ukupno EDIT: 14 sati

Rok prijave

Prijavu za sudjelovanje

do 12. travnja 2011.

Obvezna on-line prijava www.etaedu@eu

Predavači:

 

1.1.: dr. sc. Jelena Macan, dr. med.; Goran Romić, prof.; prof. dr. sc. Igor Jukić; prof. dr.sc. Hrvoje Sertić; Sinša Kuharić; mr. sc. Irena Deže Starčević, prof.; Katja Kukec Luketić, prof.; Marija Bošnjak Kobaš,

1.2.  Ivan Žunac, prof., Tomislav Šunjić, prof., Jasenka Celić, prof., Darko Puharić

1.3. Mirjana Jukić, prof.; Katica Šarić, socijalna pedagoginja; Duško Popović, novinar; Toni Šarić

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika

 

Sudionici skupa steći će: 1) specifična znanja o krizama odrastanja, 2) upoznati mogućnosti djelovanja u odgojno obrazovnim ustanovama kroz kulturu trošenja slobodnog vremena na način da se organiziraju inovativne sekcije koje koriste suvremenu informatičku tehnologiju kao što su kamera i video kamera, teleskop, 3) osvijestiti potrebu medijskog educiranja učenika te tako razvijati vještine i sposobnosti razumijevanja, stvaranja i komuniciranja filmom.

Metode poučavanja

Oblici rada

Izlaganje, rad u iskustvenim skupinama, rasprava

Vrednovanje

 

Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Potvrđivanje sudjelovanja

 

Potvrda o sudjelovanju na stručnom skupu s navedenim trajanjem programa (AZOO)

Broj polaznika

 

1.1. Dan astronomije: 60 polaznika

1.2. Šport je moj izboršportom i edukacijom do zdravlja: 60 polaznika

1.3. EDIT - filmsko i videostvaralaštvo, 2.dio: 30 polaznika

Napomena

(podaci specifični za organizaciju stručnog skupa)

-

 

Uklanjanje azbesta

Utorak, 13.02.2018

 

www.vinkovci.hr

www.nevkos.hr

 

 

Obrazac možete popuniti i putem web verzije ovdje

Javni poziv i obrazac u PDF-u

 

Više podataka o otpadu koji sadrži azbest možete naći ovdje


21. Sajam zdravlja

Srijeda, 11.10.2017
21. sajam zdravlja, u Vinkovcima, 21.-23. 04. 2017. godine.
Pročitajte više...

20. Sajam zdravlja

Ponedjeljak, 25.04.2016
20. sajam zdravlja, u Vinkovcima, 15.-17. 04. 2016. godine.
Pročitajte više...

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU STRUČNOG USAVRŠAVANJA u POREČU 29. 06. 2015.

Utorak, 09.02.2016
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU STRUČNOG USAVRŠAVANJA u POREČU 29. 06. 2015., u sklopu 22. MOTOVUNSKE LJETNE ŠKOLE UNAPREĐENJA ZDRAVLJA
Pročitajte više...

19. Sajam zdravlja

Petak, 17.04.2015
19. sajam zdravlja, u Vinkovcima, 17.-19. 4. 2015. godine. U svrhu izdavanja potvrdnice za stručno usavršavanje, obvezno popuniti e prijavu...
Pročitajte više...Glavni sadržaj Sajam zdravlja Foto galerija Dodatni sadržaj